Kies een gebied en beleef het in 360 graden of in VR

Vriezenveen

Weitzelpoort

Een gemengd bedrijventerrein in het noordwesten van Vriezenveen, tussen het kanaal Almelo de Haandrik en de Nieuwe Daarlerveenseweg. Het bedrijventerrein heeft een oppervlakte van circa 31 hectare en er zijn 55 bedrijven gevestigd. Tussen 2013 en 2016 is het terrein gerevitaliseerd. Op het terrein zijn lichte en middelzware bedrijven toegestaan.

Bekijk de beschikbaarheid op de kaart

Vriezenveen

Almeloseweg

Een gemengd bedrijventerrein in het zuidoosten van Vriezenveen, direct grenzend aan de N36 die ligt tussen Almelo en Hardenberg. Het bedrijventerrein heeft een oppervlakte van circa 11 hectare en er zijn zo’n 15 bedrijven gevestigd. Op dit jonge terrein zijn diverse bedrijfsverzamelgebouwen gevestigd. Er geldt een verplichte deelname aan parkmanagement. Er mogen zich bedrijven vestigen tot maximaal milieucategorie 3b. Er zijn verschillende kavels beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente.

Bekijk de beschikbaarheid op de kaart

Vriezenveen

Oosterweilanden

Dit bedrijventerrein van circa 21 hectare is nog in ontwikkeling. Het terrein kent een hoge duurzaamheidsambitie. Via het milieupuntensysteem is een subsidie op duurzaamheid mogelijk. De eerste 6 hectare worden waarschijnlijk tussen 2017-2018 bouwrijp gemaakt. Op dit jonge bedrijventerrein mogen zich bedrijven vestigen tot maximaal milieucategorie 3.1, dan wel 4.2. Er zijn verschillende kavels beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente.

Bekijk de beschikbaarheid op de kaart

Westerhaar

Garstelanden

Een gemengd bedrijventerrein gelegen aan de Garstweg, ten oosten van Westerhaar en de N-36 die ligt tussen Almelo en Hardenberg. Garstelanden is een gemengd bedrijventerrein met een oppervlakte van circa. 6 hectare. Op het terrein zijn diverse bedrijven gevestigd. Het bedrijventerrein is in noord-oostelijke richting uitgebreid met 1,5 hectare. Er zijn nog enkele kavels beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente.

Bekijk de beschikbaarheid op de kaart

Bedrijvigheid in Twenterand

Zo'n 2.000 bedrijven met samen 10.230 arbeidsplaatsen vormen het Twenterandse bedrijfsleven. Dit bedrijfsleven is sterk vertegenwoordigd in de sectoren bouwnijverheid, industrie/metaal, advisering en groot- en detailhandel.

Bent u op zoek naar een geschikte locatie voor uw bedrijf? Wij helpen u graag met het bekijken van de mogelijkheden in Twenterand. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via 0546 - 840 840 of een e-mail sturen naar ondernemen@twenterand.nl.

Kijk voor meer informatie eens op onze website: www.twenterand.nl/ondernemen. En we zijn ook te vinden op Twitter via @OndTwenterand.

Alle bedrijventerreinen in Twenterand hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B). Dat houdt in dat de ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer afspraken hebben gemaakt om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op de terreinen aan te pakken.

Meer informatie over het keurmerk kunt u vinden op www.mkbservicedesk.nl.

Ontsluiting van de bedrijventerreinen loopt via goed geoutilleerde toegangswegen. Daarnaast zorgt de N-36 via de A1 met de verbinding met Duitsland en de Randstad. Het Overijsselse kanaal en kanaal Almelo - De Haandrik bieden goede mogelijkheden voor vervoer over water voor schepen van 700 ton.

De gemeente Twenterand telt negen moderne en ruime bedrijventerreinen verdeeld over de vier grootste kernen. Daarnaast is ook enige bedrijvigheid aanwezig in de in het verleden ontstane lintbebouwing. Drie actieve ondernemersverenigingen behartigen de belangen van het bedrijfsleven en bevorderen de contacten tussen de bedrijven.

Ik heb interesse

In principe zijn deze bedrijventerreinen bedoeld voor het lokale bedrijfsleven.

Debby Stevens
Detailhandel, Bedrijventerreinen,
Vrijetijdseconomie
0546 - 840 840

Marijke Schipper 
Ondernemersloket, Ondernemershuis, Ondernemersfonds
0546 - 840 546 | 06 - 30993493

Inschrijfformulier